مجموعه دادگان شبکه ارتباطی اینستاگرام

این مجموعه دادگان حاوی ۱۰۱ میلیون لینک ما بین کاربران اینستاگرام است. تعداد کاربران موجود در این شبکه در حدود ۳۴ میلیون کاربر یکتا است. از آنجایی که در صورت دنبال کردن یک کاربر دلیلی بر دنبال شدن توسط آن کاربر وجود ندارد، در گراف ارتباط کاربران اینستاگرام یال‌های موجود جهت دار هستند. بزرگترین درجه (مجموع درجه ورودی و خروجی) در مرتبه ۶۰۰ هزار است و کوچکترین درجه ۱ است. در فایل csv اولین مقدار شناسه کاربری است که کاربر با شناسه مقدار دوم رو دنبال کرده است. نکته مهم در خصوص این مجموعه دادگان حفظ محرمانگی کاربران است. به عبارت دیگر شناسه یکتای کاربران حقیقی نبوده و رشته‌ای تولید شده است که به هر کدام از کاربران موجود در این مجموعه دادگان نسبت داده شده است.

شرایط استفاده از دیتاست

این مجموعه دادگان تحت مجوز بین المللی CC-BY-SA-NC نسخه 4 می‌باشد.
کاربران باید نام شرکت دیتاک و سکو را در منابع مقاله های تحقیقاتی خود ذکر نموده و به آدرس وبسایت سکو http://sakoo.dataak.com اشاره نمایند.
زمان تولید
1397
سایز
1.5Gb
فرمت
csv
تولید کننده
Dataak
منبع
Instagram